Par mums Nodarbības Jaunumi Foto Kontakti

Skolotāji
 

Studija darbojas kopš 2008. gada rudens. Abi pelēni, Pīks un Pīka, ir studijas iemītnieki un gaida ciemos dažāda vecuma bērnus, kā arī pusaudžus, jauniešus un pieaugušos.

Studijas veidotāju darbs bērnudārzā, mūzikas skolā, pašreizējais darbs augstskolā un studijas LU doktorantūrā ir veidojušas izpratni par bērna pilnvērtīgas un harmoniskas attīstības nosacījumiem. Iegūtā pieredze ir sekmējusi alternatīvas pedagoģiskās pieejas veidošanos, kas balstīta uz cilvēka interesēm, spējām un vajadzībām. Tiek augstu vērtētas un atbalstītas M.Montesori, R.Šteinera, kā arī S.Suzuki, K.Orfa, T.J.Galperinas idejas.

Uzskatām, ka viens no būtiskiem bērna pilnvērtīgas attīstības nosacījumiem ir mūzika. Mūzika - kā noskaņa, ritms, deja... Tā neatņemami savijas ar citām bērnam svarīgām darbošanās sfērām (krāsu uztvere, zīmēšana, kustība, taustes un valodas attīstība, saskarsme ar vienaudžiem u.c.)

Ikvienā cilvēka darbības laukā nepieciešama aizrautība, iedvesma, attīstītas koncentrēšanās spējas, bet  savstarpējās attiecībās – spēja ieklausīties, līdzi just, būt patiesam. Mūzika caur skaņām, dažādiem tēliem un raksturiem ļauj atraisīties personības labākajām īpašībām. Tā bagātina emocionāli un līdzsvaro bērna uzvedību.

Saikne ar mūziku veidojas jau zīdaiņa vecumposmā, sākot ar pirmajām māmiņas dziedātajām dziesmiņām. Jo bagātīgāka un daudzveidīgāka būs bērna muzikālā pieredze jau agrā bērnībā, jo mierīgāki un pārliecinātāki varēs būt vecāki, ka bērna attīstība rit stabili, atbilstoši viņa spējam.

Tātad, pirmais posms ir rotaļāšanās – prieks par atklājumiem, prieks par radīšanas procesu, prieks par draudzēšanos un sadarbošanos. Vecāku ieinteresētība un līdzdalība šajā procesā ir pamats bērna tālākai intereses attīstībai un noturīgumam.

Mūsu mērķis: dot iespēju ikvienam bērnam piedzīvot vispusīgu izaugsmi, darbojoties dažāda veida radošajās rotaļās, pilnveidot prasmes un attieksmes, kas ne tikai sekmēs mūzikas baudīšanas prieku, bet arī pilnveidos cilvēciskās saskarsmes iemaņas un veicinās bērna fizisko un garīgo attīstību.

Mūsu pārliecība: nekad nav par vēlu! Individuālajās nodarbībās pusaudžiem paveras iespēja apgūt populārās mūzikas tēmas un improvizāciju. Savukārt, pieaugušajiem - ar improvizācijas palīdzību īstenot vēlmi iemācīties spēlēt klavieres! Šai procesā saistoši tiek iepazītas mūzikas likumsakarības.

Alternatīvā pieeja nodrošina atbalstošu, personīgu attieksmi, rosinot izteikt sevi mūzikas skaņās (skat. NODARBĪBAS - INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBAS). Muzikālā pieredze tālākajā dzīvē sekmē radošu, elastīgu pieeju uzdevumu risināšanā, kā arī lēmumu pieņemšanā dažādās dzīves situācijās.

 © 2009-2015 "Pīks un Pīka" | Kleistu 11/1, Rīga | info@piksunpika.lv